Svet-Stranek.cz
Kurzy, semináře a vystoupení ve stylu New American Tribal style a Tribal fusion.
MARTINA VIEWEGOVÁ

Jaké jsou mé hodiny::Kurzy, semináře a vystoupení ve stylu New American Tribal style a Tribal fusion.

Jaké jsou mé hodiny:

Každá lekce začíná zahřátím celého těla, protahovacím cvičením, u pokročilých kurzů a kurzů tribal fusion posilováním a cviky zaměřenými na pružnost těla.

Lekce končí uvolněním a relaxací nejnamáhanějších svalových skupin.

Ve svých hodinách kladu velký důraz na správný postoj a správné technické provedení prvků, ladnost a detail v samotném tanečním projevu, své tanečnice vedu k samostatnosti a kreativitě formou volných tanců.

Mé hodiny obsahují velký důraz na dril, techniku a osvojení si jednoduchých kombinací. Nedávám příliš prostoru pro postávání :)))

HODINY NEW ATS:

naučíte se základní prvky používané v tomto stylu, signály, způsoby práce ve skupině, vedení skupiny a skupinovou improvizaci, v pokročilých kurzech se naučíte další možné variace, propracujete signály a samy se budete podílet na jejich tvorbě

HODINY TRIBAL FUSION:

naučíte se správnému postoji, rozdílům oproti jiným stylům orientálního tance, zjistíte v čem rozvíjí ATS, poznáte prvky, které znáte zcela novým způsobem, naučíte se ovládat svalové skupiny, o kterých nevíte, že existují :)

HODINY KLASICKÉHO RAKS SHARKI PRO ZAČÁTEČNICE A MÍRNĚ POKROČILÉ

naučíte se správné držení těla, základy techniky orientálního tance, důraz na ladnost paží, jednoduché kombinace, součástí hodiny je taneční improvizace

HODINY KLASICKÉHO RAKS SHARKI PRO POKROČILÉ

naučíte se jak vylepšit svůj taneční postoj, projev, kontakt s divákem a obecenstvem, pózy, čeká vás technika a kombinace využitelné v raks sharki, součástí kurzu je jedna choreografie